Uroš Pajić

Poziv za sednicu Upravnog odbora 28.04.2023. godine

Na osnovu člana 77. stav 1 tačka 2. Statuta Advokatske komore Vojvodine sazivam 36. sednicu Upravnog odbora Advokatske komore Vojvodine za dan

28. april 2023. godine (petak) sa početkom u 18,00 časova

Sednica Upravnog odbora će se održati u Novom Sadu, u prostorijama Advokatske komore Vojvodine, u ulici Zmaj Jovina 20/1.

Predlažem sledeći

D  N  E  V  N  I    R  E  D

 1. Usvajanje dnevnog reda
 2. Razmatranje primedbi na zapisnik sa prethodne sednice Upravnog odbora (materijal u prilogu)
 3. Izveštaj predsednika AK Vojvodine
 4. Izveštaj sekretara AK Vojvodine
 5. Izveštaj Komisije za Potporni fond AKV (materijal u prilogu)
 6. Usvajanje Predloga Finansijskog izveštaja AKV za 2022. godinu (materijal u prilogu)
 7. Usvajanje Predloga Finansijskog plana AKV za 2023. godinu (materijal u prilogu)
 8. Ponavljanje postupka u predmetu Živojinović Miljka (materijal u prilogu)
 9. Izbor ponude za elektronsku bazu propisa
 10. Finansijski izveštaj stručne službe
 11. Upisi u Imenik advokata, advokatskih pripravnika, brisanje i ostale  promene
 12. Razno

NA  SEDNICU  SE  POZIVAJU

Joža Laslo, potpredsednik AK Vojvodine, Milan Karać, sekretar Upravnog odbora, Miloš Nikolić, blagajnik Upravnog odbora, članovi Upravnog odbora: Predrag Basarić, Sanja Dražić, Mirjana Vojnić, Marija Vučković, Ljubica Beserovac, Dragana Filipović, Mihailo Korać, Jovan Mihajlović, Dušan Nikolić, Đorđe Papulić, Srđan Gligorić, kao i predsednik Disciplinskog suda Biljana Desnica-Petrović, disc.tužilac Boško Arsenijević, predsednici ogranaka AKV, članovi UO AKV u AKS: Tanja Arsić, Biljana Bjeletić, Rajko Marić i Srđan Dobrosavljev, predsednik Skupštine AKV Milan Borđoški, predsednik Saveta AKV Branislav Vulić, dekan Akademije dr Slaven Bačić, predsednik Veća predavača Branko Tatić, glavni i odgovorni urednik „Glasnika“ dr Aleksandar Todorović, predsednik Komisije za Potporni fond AKV Nenad Krajnović, urednik internet stranice AKV Srđan Popović, predsednik Sekcije Mladi advokati Vojvodine Siniša Čolević, predsednik Odbora advokatskih pripravnika AKV.

Predsednik

Advokatske komore Vojvodine

Vladimir Beljanski s.r.