Dusan Belic

Poziv za sednicu Upravnog odbora 27. 12. 2019. godine

Na osnovu člana 77. stav 1 tačka 2. Statuta Advokatske komore Vojvodine sazivam 44. sednicu Upravnog odbora Advokatske komore Vojvodine za dan

27. decembar 2019. godine (petak) sa početkom u 11,00 časova

Sednica Upravnog odbora će se održati u Novom Sadu, u prostorijama Advokatske komore Vojvodine, u ulici Zmaj Jovina 20/I.

Predlažem sledeći

DNEVNI RED

 1. Usvajanje dnevnog reda
 2. Razmatranje primedbi na zapisnik sa prethodne sednice (zapisnik u prilogu)
 3. Izveštaj predsednika AK Vojvodine
 4. Izveštaj sekretara AK Vojvodine
 5. Izveštaj Komisije Potpornog fonda AK Vojvodine
 6. Preporuke Saveta AK Vojvodine
 7. Predlog za izricanje privremene mere zabrane bavljenja advokaturom Malešević Nebojši, advokatu u Novom Sadu
 8. Odluka o visini donacije Okružnom zatvoru u Novom Sadu
 9. Problematika postupanja RGZ u predmetima gde osnov za upis stvarnih prava predstavlja isprava sastavljena i solemnizovana na jeziku nacionalne manjine koja je u službenoj upotrebi
 10. Finansijski izveštaj stručne službe
 11. Upisi u Imenik advokata, advokatskih pripravnika, brisanje i ostale promene
 12. Razno

NA SEDNICU SE POZIVAJU:

Biljana Bjeletić, potpredsednik AK Vojvodine, Milan Karać, sekretar Upravnog odbora, Miloš Nikolić, blagajnik Upravnog odbora, članovi Upravnog odbora: Predrag Basarić, Sanja Dražić, Joža Laslo, Jovanović Gordana, Vladislav Kostić, Jovan Mihajlović, Dušan Nikolić, Mirko Rapajić, Slobodan Reža, Srbislav Spajić, Dragan Vujović, predsednik Disc.suda Goran Ilić, disc.tužilac Milan Stupar, predsednici ogranaka AKV, članovi UO AKV u AKS Mladen Grbić, Goran Stanivuković, Tanja Arsić i Rajko Marić, predsednik Skupštine AKV Đorđe Misirkić, dekan Akademije dr Sima Knežević, v.d.predsednika Veća predavača Vladimir Đurđević, glavni i odgovorni urednik Glasnika dr Aleksandar Todorović, predsednik Komisije za Potporni fond AKV Ivana Belić, urednik internet stranice AKV Srđan Popović, Sekcija Mladi advokati Vojvodine, Odbor advokatskih pripravnika AKV.

Predsednik Advokatske komore Vojvodine
Vladimir Beljanski s.r.