Uroš Pajić

Poziv za prijavu za Advokatske sportske igre 28.05.2023.

Poštovane koleginice i kolege,

Komisija za sport Advokatske komore Vojvodine Vas poziva da se prijavite i učestvujete na Drugim “Advokatskim sportskim igrama” koje će biti održane 28.05.2023. godine sa početkom u 10 časova.

Igre će se održati na dve lokacije i to, Sportsko-rekreativni centar „MAR.UK“, Ul. Novosadskog sajma br. 37, Novi Sad i Tenis klub “Sajmište”, Ul. Novosadskog sajma br. 62, Novi Sad (prekoputa MAR.UK-a).

Advokati i advokatski pripravnici, mogu se prijaviti za fudbal, basket, tenis i odbojku. Tenis i odbojka su otvoreni za žensku, a tenis, fudbal i basket za mušku konkurenciju. Za ekipne sportove predviđen je sledeći format ekipa: fudbal 4+1 i 2 izmene, basket 3 + 1 izmena i odbojka 6 igrača. Tenis je predviđen da se igra u singl formatu.

Advokatske sportske igre su zamišljene kao takmičenje između ogranaka u okviru AKV, šodno čemu i članovi ekipe moraju biti iz istog ogranka.

Kotizacija za svakog učesnika (pojedinca) je 1.000 RSD. Uplata kotizacije se vrši na račun Advokatske komore Vojvodine broj 340-11026454-90, gde se kao svrha uplate navodi “Uplata kotizacije za ASI”. Iznos prikupljen od kotizacije biće uplaćen u humanitarne svrhe.

Svi zainteresovani za učešće mogu se prijaviti elektronskim putem na e-mail adresu Komisije za sport AKV: akvkomisijazasport@gmail.com

U prijavi se navodi sport za koji se prijavljuje, ime i prezime, ogranak, veličina majice, broj legitimacije i broj telefona. Prijave su ekipne ili pojedinačne.

Za ekipne sportove ako se prijavljuje ekipa, prijavu dostavljaju kapiteni, gde će navesti tražene podatke za svakog člana ekipe. U slučaju da prijavljena ekipa nema dovoljno članova po predviđenom formatu, mesta će biti popunjena po redosledu prijave iz istog ogranka AKV. Isto tako, ako član nema ekipu, podnosi pojedinačnu prijavu sa traženim podacima pa će ekipa biti formirana sa drugim pojedinačno prijavljenim članovima. Lista sa ekipama biće objavljena tri dana pre takmičenja.

Nakon proglašenja pobednika, predviđeno je druženje u SRC „MAR.UK“.

Rok za podnošenje prijava i uplatu kotizacije je 15.05.2023. godine. Naknadno primljene prijave neće biti razmatrane.

Za više informacija možete pozvati 069 624 267 i 064 115 77 27.

 

Sportski pozdrav,

Komisija za sport AKV