Dusan Belic

Poziv za sednicu Upravnog odbora AKV 03. 09. 2021. godine

Na osnovu člana 77. stav 1 tačka 2. Statuta Advokatske komore Vojvodine sazivam 6. sednicu Upravnog odbora Advokatske komore Vojvodine za dan

03. septembar 2021. godine (petak) sa početkom u 18,00 časova

Sednica Upravnog odbora će se održati u Novom Sadu, u prostorijama Advokatske komore Vojvodine, u ulici Zmaj Jovina 20/1.

Predlažem sledeći

DNEVNI RED

 1. Usvajanje dnevnog reda
 2. Razmatranje primedbi na zapisnike sa prethodnih sednica Upravnog odbora 25. 06, 12. 07. i 20. 08. 2021. godine (zapisnici u prilogu)
 3. Potvrđivanje odluka sa elektronskih sednica Upravnog odbora 12. 07. i 20. 08. 2021. godine 2021. godine
 4. Izveštaj predsednika AK Vojvodine
 5. Izveštaj sekretara AK Vojvodine
 6. Izveštaj Komisije za Potporni fond AKV
 7. Izbor članova Komisije za polaganje advokatskog ispita (predlog predsednika Komisije: Ilić Goran i Stupar Milan, advokati u Novom Sadu)
 8. Žalba Mostarac Gorana, advokata u Novom Sadu na odluku Komisije za Potporni fond AKV (materijal u prilogu)
 9. Aneks ugovora o radu za Mitrović Sandru, zaposlenu u Ogranku AKV u Zrenjaninu
 10. Finansijski izveštaj stručne službe
 11. Upisi u Imenik advokata, advokatskih pripravnika, brisanje i ostale promene
 12. Razno

NA SEDNICU SE POZIVAJU:

Joža Laslo, potpredsednik AK Vojvodine, Milan Karać, sekretar Upravnog odbora, Miloš Nikolić, blagajnik Upravnog odbora, članovi Upravnog odbora: Predrag Basarić, Sanja Dražić, Mirjana Vojnić, Gordana Jovanović, Ljubica Beserovac, Dragana Filipović, Mihailo Korać, Jovan Mihajlović, Dušan Nikolić, Đorđe Papulić, Srđan Gligorić, kao i predsednik Disciplinskog suda Biljana Desnica-Petrović, disc.tužilac Boško Arsenijević, predsednici ogranaka AKV, članovi UO AKV u AKS Mladen Grbić, Goran Stanivuković, Tanja Arsić i Rajko Marić, predsednik Skupštine AKV Milan Borđoški, dekan Akademije dr Sima Knežević, v.d.predsednika Veća predavača Vladimir Đurđević, glavni i odgovorni urednik “Glasnika” dr Aleksandar Todorović, predsednik Komisije za Potporni fond AKV Nenad Krajnović, urednik internet stranice AKV Srđan Popović, Sekcija Mladi advokati Vojvodine, Odbor advokatskih pripravnika AKV.

Predsednik Advokatske komore Vojvodine
Vladimir Beljanski s.r.