Dusan Belic

Poziv za sednicu Upravnog odbora AKV 25. 06. 2021. godine

Na osnovu člana 77. stav 1 tačka 2. Statuta Advokatske komore Vojvodine sazivam 44. sednicu Upravnog odbora Advokatske komore Vojvodine za dan

25. jun 2021. godine (petak) sa početkom u 18,00 časova

koja će biti zajednička sednica Upravnog odbora, Saveta i predsednika ogranaka Advokatske komore Vojvodine

Sednica Upravnog odbora će se održati u Novom Sadu, u prostorijama Advokatske komore Vojvodine, u ulici Zmaj Jovina 20/1.

Predlažem sledeći

DNEVNI RED

 1. Usvajanje dnevnog reda
 2. Razmatranje primedbi na zapisnike sa prethodnih sednica Upravnog odbora 28. 05. i 12. 06. 2021. godine (zapisnici u prilogu)
 3. Potvrđivanje odluka sa elektronske sednice Upravnog odbora 18. 06. 2021. godine
 4. Izveštaj predsednika AK Vojvodine
 5. Izveštaj sekretara AK Vojvodine
 6. Izveštaj Komisije za Potporni fond AKV (materijal u prilogu)
 7. Odluka o aktivnostima na približavanju rada AK Vojvodine advokatima i široj javnosti
 8. Finansijski izveštaj stručne službe
 9. Upisi u Imenik advokata, advokatskih pripravnika, brisanje i ostale
 10. promene
 11. Razno

NA SEDNICU SE POZIVAJU:

Joža Laslo, potpredsednik AK Vojvodine, Milan Karać, sekretar Upravnog odbora, Miloš Nikolić, blagajnik Upravnog odbora, članovi Upravnog odbora: Predrag Basarić, Sanja Dražić, Mirjana Vojnić, Gordana Jovanović, Ljubica Beserovac, Dragana Filipović, Mihailo Korać, Jovan Mihajlović, Dušan Nikolić, Đorđe Papulić, Srđan Gligorić, kao i predsednik Disciplinskog suda Biljana Desnica-Petrović, disc.tužilac Boško Arsenijević, predsednici ogranaka AKV, članovi UO AKV u AKS Mladen Grbić, Goran Stanivuković, Tanja Arsić i Rajko Marić, predsednik Skupštine AKV Milan Borđoški, dekan Akademije dr Sima Knežević, v.d.predsednika Veća predavača Vladimir Đurđević, glavni i odgovorni urednik „Glasnika“ dr Aleksandar Todorović, predsednik Komisije za Potporni fond AKV Nenad Krajnović, urednik internet stranice AKV Srđan Popović, Sekcija Mladi advokati Vojvodine, Odbor advokatskih pripravnika AKV, Savet AK Vojvodine.

Predsednik Advokatske komore Vojvodine
Vladimir Beljanski s.r.