Dusan Belic

Poziv za sednicu Upravnog odbora AKV 29. 04. 2021. godine

Na osnovu člana 77. stav 1 tačka 2. Statuta Advokatske komore Vojvodine sazivam 44. sednicu Upravnog odbora Advokatske komore Vojvodine za dan

29. april 2021. godine (četvrtak) sa početkom u 18,00 časova

Sednica Upravnog odbora će se održati u Novom Sadu, u prostorijama Advokatske komore Vojvodine, u ulici Zmaj Jovina 20/1.

Predlažem sledeći

DNEVNI RED

 1. Usvajanje dnevnog reda
 2. Razmatranje primedbi na zapisnik sa prethodne sednice (zapisnik u prilogu)
 3. Izveštaj predsednika AK Vojvodine
 4. Izveštaj sekretara AK Vojvodine
 5. Izveštaj Komisije za Potporni fond AKV (materijal u prilogu)
 6. Izveštaj Komisije za praćenje prava zadržanih i pritvorenih lica (materijal u prilogu)
 7. Donošenje odluke po ponudama za osiguranje profesionalne odgovornosti advokata za period 2021-2022. godine (materijal u prilogu)
 8. Zahtev za ponavljanje postupka Živojinović Miljka (materijal u prilogu)
 9. Donošenje odluke po ponudama za krečenje i malterisanje (materijal u prilogu)
 10. Finansijski izveštaj stručne službe
 11. Upisi u Imenik advokata, advokatskih pripravnika, brisanje i ostale promene
 12. Razno

NA SEDNICU SE POZIVAJU:

Biljana Bjeletić, potpredsednik AK Vojvodine, Milan Karać, sekretar Upravnog odbora, Miloš Nikolić, blagajnik Upravnog odbora, članovi Upravnog odbora: Predrag Basarić, Sanja Dražić, Joža Laslo, Jovanović Gordana, Vladislav Kostić, Jovan Mihajlović, Dušan Nikolić, Mirko Rapajić, Slobodan Reža, Srbislav Spajić, Dragan Vujović, v.d. predsednika Disciplinskog suda Biljana Desnica-Petrović, disc.tužilac Milan Stupar, predsednici ogranaka AKV, članovi UO AKV u AKS Mladen Grbić, Goran Stanivuković, Tanja Arsić i Rajko Marić, predsednik Skupštine AKV Đorđe Misirkić, dekan Akademije dr Sima Knežević, v.d.predsednika Veća predavača Vladimir Đurđević, glavni i odgovorni urednik Glasnika dr Aleksandar Todorović, predsednik Komisije za Potporni fond AKV Ivana Belić, urednik internet stranice AKV Srđan Popović, Sekcija Mladi advokati Vojvodine, Odbor advokatskih pripravnika AKV, predsednik Komisije za mišljenja o osiguranju advokata Vukašin Popović.

Predsednik Advokatske komore Vojvodine
Vladimir Beljanski s.r.