Dusan Belic

Poziv za sednicu Upravnog odbora 27. 11. 2020. godine

Na osnovu člana 77. stav 1 tačka 2. Statuta Advokatske komore Vojvodine sazivam 44. sednicu Upravnog odbora Advokatske komore Vojvodine za dan

27. novembra 2020. godine (petak) sa početkom u 14,00 časova

Sednica Upravnog odbora će se održati putem ZOOM aplikacije.

Predlažem sledeći

DNEVNI RED

 1. Usvajanje dnevnog reda
 2. Izveštaj predsednika AK Vojvodine
 3. Izveštaj sekretara AK Vojvodine
 4. Ponude medicinskih ustanova za preglede po povlašćenim cenama (materijal u prilogu)
 5. Izveštaj Komisije za Potporni fond AKV (materijal u prilogu)
 6. Žalba Đapa Kristine, advokata u Novom Sadu na odluku Potpornog fonda AKV
 7. Donošenje odluke povodom krivične presude Višeg suda u Novom Sadu (materijal u prilogu)
 8. Zaključivanje ugovora o nastavku rada Službe za besplatnu pravnu pomoć u Žitištu (materijal u prilogu)
 9. Odobravanje kupovine dva računara (materijal u prilogu)
 10. Finansijski izveštaj stručne službe
 11. Upisi u Imenik advokata, advokatskih pripravnika, brisanje i ostale promene
 12. Razno

NA SEDNICU SE POZIVAJU:

Biljana Bjeletić, potpredsednik AK Vojvodine, Milan Karać, sekretar Upravnog odbora, Miloš Nikolić, blagajnik Upravnog odbora, članovi Upravnog odbora: Predrag Basarić, Sanja Dražić, Joža Laslo, Jovanović Gordana, Vladislav Kostić, Jovan Mihajlović, Dušan Nikolić, Mirko Rapajić, Slobodan Reža, Srbislav Spajić, Dragan Vujović, disc.tužilac Milan Stupar, predsednici ogranaka AKV, članovi UO AKV u AKS: Mladen Grbić, Goran Stanivuković, Tanja Arsić i Rajko Marić, predsednik Skupštine AKV Đorđe Misirkić, dekan Akademije dr Sima Knežević, v.d.predsednika Veća predavača Vladimir Đurđević, glavni i odgovorni urednik Glasnika dr Aleksandar Todorović, predsednik Komisije za Potporni fond AKV Ivana Belić, urednik internet stranice AKV Srđan Popović, Sekcija Mladi advokati Vojvodine, Odbor advokatskih pripravnika AKV.

Predsednik Advokatske komore Vojvodine
Vladimir Beljanski s.r.