Dusan Belic

Poziv za sednicu Upravnog odbora 30. 10. 2020. godine

Na osnovu člana 77. stav 1 tačka 2. Statuta Advokatske komore Vojvodine sazivam 44. sednicu Upravnog odbora Advokatske komore Vojvodine za dan

30. oktobra 2020. godine (petak) sa početkom u 18,00 časova

Sednica Upravnog odbora će se održati u Novom Sadu, u prostorijama Advokatske komore Vojvodine, u ulici Zmaj Jovina 20/I.

Predlažem sledeći

DNEVNI RED

 1. Usvajanje dnevnog reda
 2. Razmatranje primedbi na zapisnik sa prethodne redovne sednice (zapisnik u prilogu)
 3. Potvrđivanje odluke sa elektronske sednice održane 19. 10. 2020. godine
 4. Izveštaj predsednika AK Vojvodine
 5. Izveštaj sekretara AK Vojvodine
 6. Problemi u radu RGZ-a (materijal u prilogu)
 7. Predlog izmena i dopuna Pravilnika o radu (materijal u prilogu)
 8. Predlog izmena i dopuna Pravilnika o sistematizaciji radnih mesta (materijal u prilogu)
 9. Izveštaj Komisije za Potporni fond AKV (materijal u prilogu)
 10. Žalba Sandiki Svetlane, adv. u Novom Sadu na odluku Potpornog fonda AKV
 11. Izbor v.d. disciplinskog sudije na upražnjeno mesto Sabo Zvonka, adv. u Vrbasu
 12. Donošenje odluke povodom krivične presude Višeg suda u Novom Sadu (materijal u prilogu)
 13. Kreativna strategija nastupa AK Vojvodine i Media plan(materijal u prilogu)
 14. Finansijski izveštaj stručne službe
 15. Upisi u Imenik advokata, advokatskih pripravnika, brisanje i ostale promene
 16. Razno

NA SEDNICU SE POZIVAJU:

Biljana Bjeletić, potpredsednik AK Vojvodine, Milan Karać, sekretar Upravnog odbora, Miloš Nikolić, blagajnik Upravnog odbora, članovi Upravnog odbora: Predrag Basarić, Sanja Dražić, Joža Laslo, Jovanović Gordana, Vladislav Kostić, Jovan Mihajlović, Dušan Nikolić, Mirko Rapajić, Slobodan Reža, Srbislav Spajić, Dragan Vujović, predsednik Disc.suda Goran Ilić, disc.tužilac Milan Stupar, predsednici ogranaka AKV, članovi UO AKV u AKS Mladen Grbić, Goran Stanivuković, Tanja Arsić i Rajko Marić, predsednik Skupštine AKV Đorđe Misirkić, dekan Akademije dr Sima Knežević, v.d.predsednika Veća predavača Vladimir Đurđević, glavni i odgovorni urednik Glasnika dr Aleksandar Todorović, predsednik Komisije za Potporni fond AKV Ivana Belić, urednik internet stranice AKV Srđan Popović, Sekcija Mladi advokati Vojvodine, Odbor advokatskih pripravnika AKV.

Predsednik Advokatske komore Vojvodine
Vladimir Beljanski s.r.