Dusan Belic

Poziv za sednicu Upravnog odbora AKV 01. 04. 2022. godine

Na osnovu člana 77. stav 1 tačka 2. Statuta Advokatske komore Vojvodine sazivam 11. sednicu Upravnog odbora Advokatske komore Vojvodine za dan

01. april 2022. godine (petak) sa početkom u 18,00 časova

Sednica Upravnog odbora će se održati u Novom Sadu, u prostorijama Advokatske komore Vojvodine, u ulici Zmaj Jovina 20/1.

Predlažem sledeći

DNEVNI RED

 1. Usvajanje dnevnog reda
 2. Razmatranje primedbi na zapisnik sa prethodne sednice Upravnog odbora (zapisnik u prilogu)
 3. Izveštaj predsednika AK Vojvodine
 4. Izveštaj sekretara AK Vojvodine
 5. Izveštaj Komisije za Potporni fond AKV
 6. Izbor ponude za elektronsku bazu propisa (materijal u prilogu)
 7. Donošenje odluke o prikupljanju ponuda za osiguranje profesionalne odgovornosti advokata (materijal u prilogu)
 8. Predlog Pravila o radu Komisije za slobode i prava čoveka (materijal u prilogu)
 9. Predlozi Sekcije Mladi advokati Vojvodine (materijal u prilogu)
 10. Aneksi ugovora o radu za zaposlene u AKV
 11. Finansijski izveštaj stručne službe
 12. Upisi u Imenik advokata, advokatskih pripravnika, brisanje i ostale promene
 13. Razno

NA SEDNICU SE POZIVAJU:

Joža Laslo, potpredsednik AK Vojvodine, Milan Karać, sekretar Upravnog odbora, Miloš Nikolić, blagajnik Upravnog odbora, članovi Upravnog odbora: Predrag Basarić, Sanja Dražić, Mirjana Vojnić, Gordana Jovanović, Ljubica Beserovac, Dragana Filipović, Mihailo Korać, Jovan Mihajlović, Dušan Nikolić, Đorđe Papulić, Srđan Gligorić, kao i predsednik Disciplinskog suda Biljana Desnica-Petrović, disc.tužilac Boško Arsenijević, predsednici ogranaka AKV, članovi UO AKV u AKS: Tanja Arsić, Biljana Bjeletić, Rajko Marić i Srđan Dobrosavljev, predsednik Skupštine AKV Milan Borđoški, dekan Akademije dr Sima Knežević, predsednik Veća predavača Branko Tatić, glavni i odgovorni urednik „Glasnika“ dr Aleksandar Todorović, predsednik Komisije za Potporni fond AKV Nenad Krajnović, urednik internet stranice AKV Srđan Popović, predsednik Sekcije Mladi advokati Vojvodine Siniša Čolević, Odbor advokatskih pripravnika AKV.

Predsednik Advokatske komore Vojvodine
Vladimir Beljanski s.r.