Dusan Belic

Poziv za sednicu Upravnog odbora AKV 07. 10. 2022. godine

Na osnovu člana 77. stav 1 tačka 2. Statuta Advokatske komore Vojvodine sazivam 11. sednicu Upravnog odbora Advokatske komore Vojvodine za dan

07. oktobar 2022. godine (petak) sa početkom u 18,00 časova

Sednica Upravnog odbora će se održati u Novom Sadu, u prostorijama Advokatske komore Vojvodine, u ulici Zmaj Jovina 20/1.

Predlažem sledeći

DNEVNI RED

 1. Usvajanje dnevnog reda
 2. Razmatranje primedbi na zapisnik sa prethodne sednice Upravnog odbora (zapisnik u prilogu)
 3. Potvrđivanje odluke donete na elektronskoj sednici Upravnog odbora 06. 09. 2022. godine
 4. Izveštaj predsednika AK Vojvodine
 5. Izveštaj sekretara AK Vojvodine
 6. Izveštaj Komisije za Potporni fond AKV
 7. Zahtev Šalamon Šandora, advokata u Subotici za ukidanje privremene zabrane obavljanja advokatske delatnosti
 8. Zahtev za isplatu posmrtnine iza pok. Grujić Dušana, advokata u penziji iz Zrenjanina (materijal u prilogu)
 9. Imenovanje člana Veća predavača Akademije AKV – predlog dr Tanja Vicković Ramač (materijal u prilogu)
 10. Predlozi glavnog i odgovornog urednika “Glasnika” AKV u vezi sa naknadama za prevođenje radova (materijal u prilogu)
 11. Finansijski izveštaj stručne službe
 12. Upisi u Imenik advokata, advokatskih pripravnika, brisanje i ostale promene
 13. Razno

NA SEDNICU SE POZIVAJU:

Joža Laslo, potpredsednik AK Vojvodine, Milan Karać, sekretar Upravnog odbora, Miloš Nikolić, blagajnik Upravnog odbora, članovi Upravnog odbora: Predrag Basarić, Sanja Dražić, Mirjana Vojnić, Marija Vučković, Ljubica Beserovac, Dragana Filipović, Mihailo Korać, Jovan Mihajlović, Dušan Nikolić, Đorđe Papulić, Srđan Gligorić, kao i predsednik Disciplinskog suda Biljana Desnica-Petrović, disc.tužilac Boško Arsenijević, predsednici ogranaka AKV, članovi UO AKV u AKS: Tanja Arsić, Biljana Bjeletić, Rajko Marić i Srđan Dobrosavljev, predsednik Skupštine AKV Milan Borđoški, dekan Akademije dr Slaven Bačić, predsednik Veća predavača Branko Tatić, glavni i odgovorni urednik „Glasnika“ dr Aleksandar Todorović, predsednik Komisije za Potporni fond AKV Nenad Krajnović, urednik internet stranice AKV Srđan Popović, predsednik Sekcije Mladi advokati Vojvodine Siniša Čolević, Odbor advokatskih pripravnika AKV.

Predsednik Advokatske komore Vojvodine
Vladimir Beljanski s.r.