Dusan Belic

Poziv za sednicu Upravnog odbora 04. 09. 2020. godine

Na osnovu člana 77. stav 1 tačka 2. Statuta Advokatske komore Vojvodine sazivam 44. sednicu Upravnog odbora Advokatske komore Vojvodine za dan

04. septembra 2020. godine (petak) sa početkom u 18,00 časova

Sednica Upravnog odbora će se održati u Novom Sadu, u prostorijama Advokatske komore Vojvodine, u ulici Zmaj Jovina 20/I.

Predlažem sledeći

DNEVNI RED

 1. Usvajanje dnevnog reda
 2. Razmatranje primedbi na zapisnik sa prethodne redovne sednice (zapisnik u prilogu)
 3. Potvrđivanje odluka sa sednice održane 17. 07. 2020. godine putem „Zoom“ aplikacije
 4. Izveštaj predsednika AK Vojvodine
 5. Izveštaj sekretara AK Vojvodine
 6. Napadi na advokate (materijal u prilogu)
 7. vŽalba Marić Tijane, advokata u Novom Sadu na odluku Potpornog fonda (materijal u prilogu)

 8. Žalba Petković Tijane, advokata u Kovinu na odluku Potpornog fonda (materijal u prilogu)
 9. Žalba Kralj Radin Biljane, advokata u Novom Sadu na odluku Potpornog fonda (materijal u prilogu)
 10. Izveštaj Komisije za Potporni fond AKV (materijal u prilogu)
 11. Predlozi Izvršnog odbora Ogranka AKV u Sremskoj Mitrovici od 16. 07. 2020. godine (materijal u prilogu)
 12. Prijem radnika u Ogranku AKV u Sremskoj Mitrovici na probni rad od tri meseca (materijal u prilogu)
 13. Ugovor o dopunskom radu za radnika u Ogranku AKV u Pančevu (materijal u prilogu)
 14. Zahtev za isplatu posmrtnine iza pok.Maletić Jovana, advokata u penziji iz Rume (materijal u prilogu)
 15. Zahtev Mrdalj Danke iz Novog Sada za plaćanje troškova upisa u Imenik advokata u umanjenom iznosu (materijal u prilogu)
 16. Finansijski izveštaj stručne službe
 17. Upisi u Imenik advokata, advokatskih pripravnika, brisanje i ostale promene
 18. Razno

NA SEDNICU SE POZIVAJU:

Biljana Bjeletić, potpredsednik AK Vojvodine, Milan Karać, sekretar Upravnog odbora, Miloš Nikolić, blagajnik Upravnog odbora, članovi Upravnog odbora: Predrag Basarić, Sanja Dražić, Joža Laslo, Jovanović Gordana, Vladislav Kostić, Jovan Mihajlović, Dušan Nikolić, Mirko Rapajić, Slobodan Reža, Srbislav Spajić, Dragan Vujović, predsednik Disc.suda Goran Ilić, disc.tužilac Milan Stupar, predsednici ogranaka AKV, članovi UO AKV u AKS Mladen Grbić, Goran Stanivuković, Tanja Arsić i Rajko Marić, predsednik Skupštine AKV Đorđe Misirkić, dekan Akademije dr Sima Knežević, v.d.predsednika Veća predavača Vladimir Đurđević, glavni i odgovorni urednik Glasnika dr Aleksandar Todorović, predsednik Komisije za Potporni fond AKV Ivana Belić, urednik internet stranice AKV Srđan Popović, Sekcija Mladi advokati Vojvodine, Odbor advokatskih pripravnika AKV.

Predsednik Advokatske komore Vojvodine
Vladimir Beljanski s.r.