Dusan Belic

Poziv za sednicu Upravnog odbora AKV 28. 01. 2022. godine

Na osnovu člana 77. stav 1 tačka 2. Statuta Advokatske komore Vojvodine sazivam 11. sednicu Upravnog odbora Advokatske komore Vojvodine za dan

28. januar 2022. godine (petak) sa početkom u 18,00 časova

Sednica Upravnog odbora će se održati u Novom Sadu, u prostorijama Advokatske komore Vojvodine, u ulici Zmaj Jovina 20/1.

Predlažem sledeći

DNEVNI RED

 1. Usvajanje dnevnog reda
 2. Razmatranje primedbi na zapisnik sa prethodne sednice Upravnog odbora (zapisnik u prilogu)
 3. Izveštaj predsednika AK Vojvodine
 4. Izveštaj sekretara AK Vojvodine
 5. Izveštaj Komisije za Potporni fond AKV
 6. Predlog izmena i dopuna Pravila o radu Komisije za etiku (materijal u prilogu)
 7. Inicijativa u vezi sa radom i položajem sudskih veštaka u krivičnom postupku (Obrenov Stevan, advokat – materijal u prilogu)
 8. Ponuda zdravstvenih usluga po povoljnijim cenama za advokate AK Vojvodine (Opšta bolnica „Aurora“ Beograd – materijal u prilogu)
 9. Ponuda izrade zastava i roll up-a za potrebe AK Vojvodine (NS Promo team agencija“ Veternik – materijal u prilogu)
 10. Prezentacija pravno poslovnog informacionog sistema firme Intermeks
 11. Formiranje stalnih komisija Upravnog odbora (materijal u prilogu)
 12. Finansijski izveštaj stručne službe
 13. Upisi u Imenik advokata, advokatskih pripravnika, brisanje i ostale promene
 14. Razno

NA SEDNICU SE POZIVAJU:

Joža Laslo, potpredsednik AK Vojvodine, Milan Karać, sekretar Upravnog odbora, Miloš Nikolić, blagajnik Upravnog odbora, članovi Upravnog odbora: Predrag Basarić, Sanja Dražić, Mirjana Vojnić, Gordana Jovanović, Ljubica Beserovac, Dragana Filipović, Mihailo Korać, Jovan Mihajlović, Dušan Nikolić, Đorđe Papulić, Srđan Gligorić, kao i predsednik Disciplinskog suda Biljana Desnica-Petrović, disc.tužilac Boško Arsenijević, predsednici ogranaka AKV, članovi UO AKV u AKS: Tanja Arsić, Biljana Bjeletić, Rajko Marić i Srđan Dobrosavljev, predsednik Skupštine AKV Milan Borđoški, dekan Akademije dr Sima Knežević, predsednik Veća predavača Branko Tatić, glavni i odgovorni urednik “Glasnika” dr Aleksandar Todorović, predsednik Komisije za Potporni fond AKV Nenad Krajnović, urednik internet stranice AKV Srđan Popović, predsednik Sekcije Mladi advokati Vojvodine Siniša Čolević, Odbor advokatskih pripravnika AKV.

Predsednik Advokatske komore Vojvodine
Vladimir Beljanski s.r.