Uroš Pajić

Tribina “Troškovi krivičnog i prekršajnog postupka”, sreda 03.10.2018. godine u 19:00.

Akademija Advokatske komore Vojvodine poziva vas na tribinu s temom
’’TROŠKOVI KRIVIČNOG I PREKRŠAJNOG POSTUPKA’’

Cilj tribine je da se učesnici upoznaju sa stavovima sudske prakse, kao i problemima sa kojima se susreću advokati u primeni odredaba kojima su regulisani troškovi krivčnog i prekršajnog postupka, te pokuša zauzimanje zajedničkih stavova o potrebi izmena istih.

Tribina će biti održana:
03.oktobra 2018. godine (sreda) u 19 časova,
u prostorijama Advokatske komore Vojvodine,
u Novom Sadu, ul.Zmaj Jovina br.20/I

O temi će, kao uvodničari, govoriti:
Nataša Nikolić, sudija Osnovnog suda u Novom Sadu,
Milena Popović, sudija Prekršajnog apelacionog suda,
Odeljenje u Novom Sadu,
Petar Cvetković, advokat u Novom Sadu, Predsednik
Komisije za kazneno pravo AKV.
Moderator:
Vladimir Đurdjević, advokat u Novom Sadu i član Veća
predavača Akademije AKV.