admin

POZIV NA OBUKU ZA PRIPREMU PRAVOSUDNOG ISPITA

Na osnovu člana 137. i člana 138. tačka 1. Statuta Advokatske komore Vojvodine, Akademija Advokatske komore Vojvodine (Akademija) objavljuje

P O Z I V
ZA UPIS NA SEMINAR OBUKE ADVOKATSKIH PRIPRAVNIKA
ZA PRAVOSUDNI ISPIT

Akademija Advokatske komore Vojvodine objavljuje poziv za prijavljivanje advokatskih pripravnika, upisanih u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine, na obuku za pravosudni ispit.

Nastavu i vežbe držaće predavači i mentori Akademije prema programu utvrđenom Zakonom o pravosudnom ispitu i Pravilnikom o programu pravosudnog ispita, u skladu sa Planom i programom obuke za pravosudni ispit koji je donelo Veće predavača i sa rasporedom časova koji će će utvrditi Dekan Akademije.

Rok za prijavu kandidata je 12. februar 2016. godine,
a obuka počinje od 19. februara 2016. godine

Kandidati se prijavljuju pisanim putem na adresu Advokatske komore Vojvodine, Novi Sad, Zmaj Jovina 20/1, ili elektronskim putem (akvojvodine@gmail.com), sa naznakom “za pripremu pravosudnog ispita”.