admin

POZIV NA OBUKU ZA PRIPREMU PRAVOSUDNOG ISPITA

Na osnovu člana 137. i člana 138. tačka 1. Statuta Advokatske komore Vojvodine, Akademija Advokatske komore Vojvodine (Akademija) objavljuje POZIV ZA UPIS NA SEMINAR OBUKE ADVOKATSKIH PRIPRAVNIKA ZA PRAVOSUDNI ISPIT

Akademija Advokatske komore Vojvodine objavljuje poziv za prijavljivanje advokatskih pripravnika, upisanih u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine, na obuku za pravosudni ispit.

Nastavu i vežbe držaće predavači i mentori Akademije prema programu utvrđenom Zakonom o pravosudnom ispitu i Pravilnikom o programu pravosudnog ispita, u skladu sa Planom i programom obuke za pravosudni ispit koji je donelo Veće predavača i sa rasporedom časova koji će će utvrditi Dekan Akademije.

Rok za prijavu kandidata je 25. septembar 2015. godine,
a obuka počinje od 02. oktobra 2015. godine

Kandidati se prijavljuju pisanim putem na adresu Advokatske komore Vojvodine, Novi Sad, Zmaj Jovina 20/1, ili elektronskim putem (ak.vojvodine@sbb.rs), sa naznakom “za pripremu pravosudnog ispita”.

Odavde možete preuzeti Plan i program obuke za pravosudni ispit.