admin

POZIV NA OBUKU ZA PRIPREMU PRAVOSUDNOG ISPITA

Na osnovu člana 137. i člana 138. tačka 1. Statuta Advokatske komore Vojvodine, Akademija Advokatske komore Vojvodine (Akademija) objavljuje

P O Z I V
ZA UPIS NA SEMINAR OBUKE ADVOKATSKIH PRIPRAVNIKA
ZA PRAVOSUDNI ISPIT

U programu Akademije za 2014. godinu je održavanje seminara obuke za pravosudni ispit advokatskih pripravnika upisanih u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine.

Nastavu i vežbe držaće predavači i mentori Akademije prema programu utvrđenom Zakonom o pravosudnom ispitu i Pravilnikom o programu pravosudnog ispita, u skladu sa rasporedom časova koje će utvrditi Programski savet.

Rok za prijavu kandidata je 11. mart 2015. godine,
a obuka počinje od 13. marta 2015. godine

Kandidati se prijavljuju pisanim putem na adresu Advokatske komore Vojvodine, Novi Sad, Zmaj Jovina 20/1, ili elektronskim putem (ak.vojvodine@sbb.rs), sa naznakom “za pripremu pravosudnog ispita”.

Prijavljivanje će biti moguće do popune grupe od 25 polaznika.