Dusan Belic

Poziv na obuku advokatskih pripravnika za pravosudni ispit (24.02.2023. – 01.04.2023.)

Na osnovu člana 137. i člana 138. tačka 1. Statuta Advokatske komore Vojvodine, Akademija Advokatske komore Vojvodine (u daljem tekstu: Akademija) objavljuje:

POZIV ZA UPIS NA OBUKU ADVOKATSKIH PRIPRAVNIKA ZA PRAVOSUDNI ISPIT

U Planu rada Akademije za 2023. godinu je održavanje obuka za pravosudni ispit advokatskih pripravnika upisanih u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine.

Nastavu će držati predavači Akademije prema programu utvrđenom Zakonom o pravosudnom ispitu i Pravilnikom o programu pravosudnog ispita, kao i u skladu sa rasporedom časova koje je utvrdilo Veće predavača Akademije.

Obuka će početi 24. februara 2023. i trajaće do 01. aprila 2023. godine.

Obuka će biti održana ukoliko se prijavi najmanje 15 polaznika, a maksimalan broj učesnika u grupi je ograničen na 20 polaznika.

Prijave će se zaprimati, a isto tako i prihvatati, po redosledu zaprimanja, i to do gore navedenog maksimalnog broja polaznika.

Rok za prijavu kandidata je do 08.02.2023.godine.

Kandidati se prijavljuju putem email-a Advokatske komore Vojvodine akv.akademija@gmail.com uz obavezno navođenje broja legitimacije advokatskog pripravnika.

Kliknite ovde za preuzimanje rasporeda obuke pripravnika.