Uroš Pajić

Poziv na obuku advokatskih pripravnika za pravosudni ispit

Poziv na obuku advokatskih pripravnika za pravosudni ispit (23.02.2024-06.04.2024)

Na osnovu člana 137. i člana 138. tačka 1. Statuta Advokatske komore Vojvodine, Akademija Advokatske komore Vojvodine (u daljem tekstu:”Akademija”) objavljuje:

 

POZIV ZA UPIS NA OBUKU ADVOKATSKIH PRIPRAVNIKA ZA PRAVOSUDNI ISPIT

 

U Planu rada Akademije za 2024. godinu je održavanje obuka za pravosudni

ispit advokatskih pripravnika upisanih u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine.

 

Nastavu će držati predavači Akademije prema programu utvrđenom Zakonom o pravosudnom ispitu i Pravilnikom o programu pravosudnog ispita, kao i u skladu sa rasporedom časova koje je utvrdilo Veće predavača Akademije.

 

Obuka će početi 23. februara 2024. i trajaće do 06. aprila 2024.godine.

Obuka će biti održana ukoliko se prijavi najmanje 15 polaznika, a maksimalan broj učesnika u grupi je ograničen na 20 polaznika.

Prijave će se zaprimati, a isto tako i prihvatati, po redosledu zaprimanja, i to do gore navedenog maksimalnog broja polaznika.

 

Rok za prijavu kandidata je do 02.02.2024.godine.

Kandidati se prijavljuju putem email-a Advokatske komore Vojvodine

akv.akademija@gmail.com uz obavezno navođenje broja legitimacije advokatskog

pripravnika.