Dusan Belic

Poziv na obuku advokatskih pripravnika za pravosudni ispit, 28.02.2020. – 03.04.2020.

Na osnovu člana 137. i člana 138. tačka 1. Statuta Advokatske komore Vojvodine, Akademija Advokatske komore Vojvodine (u daljem tekstu: “Akademija”) objavljuje:

POZIV ZA UPIS NA OBUKU ADVOKATSKIH PRIPRAVNIKA ZA PRAVOSUDNI ISPIT

U Planu rada Akademije za 2020. godinu je održavanje obuka za pravosudni ispit advokatskih pripravnika upisanih u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine.

Nastavu će držati predavači Akademije prema programu utvrđenom Zakonom o pravosudnom ispitu i Pravilnikom o programu pravosudnog ispita, kao i u skladu sa rasporedom časova koje je utvrdilo Veće predavača Akademije.

Obuka će početi 28. februara 2020. i trajaće do 03. aprila 2020.godine.

Obuka će biti održana ukoliko se prijavi najmanje 15 polaznika, a maksimalan broj učesnika u grupi je ograničen na 20 polaznika.

Prijave će se zaprimati, a isto tako i prihvatati, po redosledu zaprimanja, i to do gore navedenog maksimalnog broja polaznika.

Rok za prijavu pripravnika za obuku za polaganje pravosudnog ispita je produžen do 20.02.2020.godine.

Kandidati se prijavljuju putem email-a Advokatske komore Vojvodine akv.akademija@gmail.com uz obavezno navođenje broja legitimacije advokatskog pripravnika.