Uroš Pajić

Poziv na Konferenciju Pravo i zaštita životne sredine

Uvažene koleginice i kolege,

Advokatska komora Vojvodine u suorganizaciji sa Srpskim udruženjem za krivičnopravnu teoriju i praksu organizuje stručno-naučnu konferenciju pod nazivom „Pravo i zaštita životne sredine“ u okviru Vojvođanskih pravničkih dana. Konferencija će se baviti svim oblastima pravne zaštite i regulacije životne sredine, a održaće se 11. i 12. oktobra 2024. godine u Novom Sadu.

Iskrena želja organizatora je da na konferenciji u svojstvu izlagača učestvuje što veći broj koleginica i kolega iz prakse.

Ovim putem pozivamo sve zainteresovane za učestvovanje u konferenciji da do 30.04.2024. godine uredništvu Glasnika AKV dostave naslov izlaganja uz apstrakt i ključne reči.

Sastavni deo apstrakta treba da sadrži osnovne probleme, cilj istraživanja, metode, i po mogućnosti kratak osvrt na rezultate i zaključke. Apstrakt treba da ima najviše 400 reči. Nakon apstrakta, neophodno je napisati ključne reči. Broj ključnih reči je najviše 10.
Izlagači čije teme budu izabrane imaće dalji rok do 20. juna da dostave kompletirane radove. Najbolji radovi će biti objavljeni u Glasniku Advokatske komore Vojvodine. Rad može biti stručni, naučni ili prikaz/studija slučaja iz prakse.

Prijave se mogu dostaviti na e-mail adresu: info@glasnik.edu.rs

 

Dr Aleksandar Todorović
Glavni i odgovorni urednik