Uroš Pajić

Позив на Конференцију Право и заштита животне средине

Уважене колегинице и колеге,

Адвокатска комора Војводине у суорганизацији са Српским удружењем за кривичноправну теорију и праксу организује стручно-научну конференцију под називом „Право и заштита животне средине“ у оквиру Војвођанских правничких дана. Конференција ће се бавити свим областима правне заштите и регулације животне средине, а одржаће се 11. и 12. октобра 2024. године у Новом Саду.

Искрена жеља организатора је да на конференцији у својству излагача учествује што већи број колегиница и колега из праксе.

Овим путем позивамо све заинтересоване за учествовање у конференцији да до 30.04.2024. године уредништву Гласника АКВ доставе наслов излагања уз апстракт и кључне речи.

Саставни део апстракта треба да садржи основне проблеме, циљ истраживања, методе, и по могућности кратак осврт на резултате и закључке. Апстракт треба да има највише 400 речи. Након апстракта, неопходно је написати кључне речи. Број кључних речи је највише 10.
Излагачи чије теме буду изабране имаће даљи рок до 20. јуна да доставе комплетиране радове. Најбољи радови ће бити објављени у Гласнику Адвокатске коморе Војводине. Рад може бити стручни, научни или приказ/студија случаја из праксе.

Пријаве се могу доставити на е-маил адресу: info@glasnik.edu.rs

 

Др Александар Тодоровић
Главни и одговорни уредник