admin

PONAŠANJE AK SRBIJE PREMA AK VOJVODINE

Prezentovana dokumenta koja slede predstavljaju deo aktivnosti Dragoljuba Đorđevića i pojedinih članova Upravnog odbora Advokatske komore Srbije, kako bi sebi obezbedili neograničeno trajanje mandata, protivno Statutu AK Srbije i Zakonu o advokaturi.

Dopis Mladena Grbića prededniku UO AKS
Neprhivatanje inicijative Mladena Grbića
Zahtev za odlaganje UO AKS
Neprihvatanje odlaganja UO AKS
Faktura AKS
Vraćanje računa AKV
Pismo članovima UO AKS
Mejl članovima UO AKS
Pismo AKS o dugovanjima AKV
Zahtev AKSu za analitičke kartice AKV
Napomena – Analitičke kartice AKV nisu dostavljene
Vraćanje fakture AKS
Odluka AKS – zahtev za informacije o predstavniku AKV
Dopis AKV Advokatskoj komori Srbije
Napomena – nema predviđenih aktivnosti na izmenama Zakona o advokaturi
Mejl članovima UO AKS
Pismo AKV Advokatskoj komori Požarevac
Odgovor – predsednicima advokatski komora u sastavu AKS
Pismo Dragoljubu Đorđeviću
Izjava o prebijanju – kompenzaciji
Treći izveštaj o radu UO AKS
Komentar Trećeg izveštaja o radu UO AKS

Novi Sad, 29. 01. 2016. godine
Advokatska komora Vojvodine