admin

PODACI O KORISNICIMA JAVNIH SREDSTAVA KOJI SE NAVODE U PREDLOGU ZA IZVRŠENJE

U prilogu možete naći Pravilnik o spisku korisnika javnih sredstava (“Sl.Glasnik RS broj 120/2013”) kao i spisak direktnih korisnika sredstava Budžeta Republike Srbije, sa podacima koji se moraju naznačiti u postupku izvršenja (broj tekućeg računa, matični broj i PIB).

Novi Sad, 01. avgust 2014. godine
Advokatska komora Vojvodine