admin

Osnovna načela advokature Međunarodne unije advokata

U prilogu se nalaze Osnovne principe advokature koje će Međunarodna unija advokata usvojiti na sednici Upravnog odbora koja će se održati u Njujorku krajem juna. Nakon što navedeni dokument bude usvojen, isti će biti preporuka i vodič svim advokatskim komorama u usvajanju nacionalnih principa naše profesije.

Osnovna načela advokature prevod na srpski
Core Principles of the Legal Profession