Dusan Belic

Okrugli stolovi preko Zoom aplikacije u organizaciji AK Srbije

Poštovane koleginice i kolege,

U prilogu Vam dostavljamo obaveštenje o održavanju okruglih stolova za advokate preko Zoom aplikacije (sa datumima i temama).

Pozivamo sve zainteresovane advokate da se prijave i dostave svoje e-mail adrese Advokatskoj komori Srbije, kako bi im blagovremeno bili poslati pozivi i linkovi za prijavljivanje za učešće.

Takođe, obaveštavamo vas da će predavanja na pojedine teme povodom kojih se organizuju on-line okrugli stolovi biti objavljeni na sajtu Advokatske akademije Advokatske komore Srbije i da svi zainteresovani advokati predavanja mogu pregledati pre prijavljivanja učešća na on-line okruglom stolu.

Advokatska komora Vojvodine

PRILOG: Obaveštenje o održavanju okruglih stolova preko Zoom aplikacije u organizaciji AKS