Dusan Belic

Odluke Upravnog odbora 29.11.2019. godine

 1. Potvrđena je odluka sa elektronske sednice Upravnog odbora održane 22. 11. 2019. godine kojom se odobrava zaključivanje sporazuma o saradnji između Advokatske komore Sofije i Advokatske komore Vojvodine.
  Zaključivanje sporazuma će se obaviti 21-22. novembra u Sofiji, Bugarska, na Međunarodnoj konferenciji “The Role of Advocacy for the Rule of Law in a Democratic Society” u organizaciji Advokatske komore Sofije, Vrhovnog advokatskog saveta Bugarske i Instituta za Vladavinu prava (UIA -IROL) Međunarodne asocijacije Advokata.
  Ovlašćuje se potpredsednik Advokatske komore Vojvodine Biljana Bjeletić da potpiše navedeni sporazum.
 2. Advokatska komora Vojvodine podneće Državnom veću tužilaca disciplinsku prijavu protiv Višeg javnog tužioca u Sremskoj Mitrovici zbog postavljanja branilaca po službenoj dužnosti mimo Kol centra AK Srbije i nepostupanja po nalogu Apelacionog javnog tužioca u Novom Sadu za dodeljivanje brojeva rešenjima o postavljenju branilaca po službenoj dužnosti.
  Ovlašćuje se Srbislav Spajić da sačini nacrt ove disciplinske prijave.
  O podnetoj disciplinskoj prijavi obavestiće se Apelacioni javni tužilac u Novom Sadu i Advokatska komora Srbije.
 3. USVOJEN JE predlog za dopunu teksta poglavlja 5 (pod naslovom Mere za ostvarivanje ciljeva i anliza njihovih efekata), tačka 5 podtačka 9 Nacionalne strategije reforme pravosuđa, sledećim tekstom:
  “Imajući u vidu iskustva iz određenih vrsta upravnog postupka, kao i organa koji vode takve postupke, potrebno je omogućiti stankama i njihovim punomoćnicima-advokatima, kao ovlašćenim licima, neposredan online pristup skeniranim spisima šredmeta u kojima oni učestvuju u svojstvu stranke, i to u svim postupcima koje se vode pred sudovima svih vrsta u svim stepenima”.
 4. ODOBRENA JE donacija Okružnom zatvoru u Novom Sadu za rekonstrukciju i opremanje advokatske sobe o čemu će biti potpisan Protokol.
 5. USVOJEN JE Plan rada Akademije AK Vojvodine za 2020. godinu.