Dusan Belic

Odluke Upravnog odbora 29.08.2019. godine

Ovlašćen je Reža Slobodan, advokat u Pančevu da prikupi ponude medicinskih kuća za pružanje medicinskih usluga advokatima.

Obavezan je Ogranak AKV u Novom Sadu da Ogranku AKV u Pančevu dostavi do sada prikupljene ponude medicinskih kuća za pružanje medicinskih usluga advokatima.

Odobreno je zaključivanje ugovora o nastavku rada Službe besplatne pravne pomoći za Opštinu Žitište za 2019. godinu.

Ovlašćen je predsednik Ogranka AKV u Zrenjaninu advokat Vesna Radišić Guteša da u ime AK Vojvodine potpiše ugovor sa Opštinom Žitište o nastavku rada Službe besplatne pravne pomoći za 2019. godinu.