Dusan Belic

Odluke Upravnog odbora 28.06.2019. godine

Konstatovan je jedinstven zaključak sa sastanka radne grupe sa predstavnicima sudova i tužilaštva u Staroj Pazovi da se još jednom pokuša razgovor sa tužilačkom organizacijom (Apelacionim tužiocem u Novom Sadu ili Republičkim tužiocem) i da se paralelno sa tim od strane AK Vojvodine inicira izmena čl. 261 st. 4 i 6 ZKP u pravcu da se braniocima po službenoj dužnosti, pored nužnih izdataka, isplaćuje i nagrada iz sredstava organa pred kojim se vodi postupak, tj. tužilaštva pred kojim se vodi postupak u kom je branilac postavljen za odbranu po službenoj dužnosti.

Odlučeno je da će se predlog Ogranka AKV u Zrenjaninu da se ukaže Ministarstvu finansija na problem nejednake primene Zakona o porezu na dohodak građana u različitim Poreskim upravama, zbog čega advokati koji imaju više od 30 godina staža ne ostvaruju svoje pravo na poreske olakšice predviđene Zakonom, uputiti Upravnom odboru AK Srbije koja će Ministarstvu finansija ukazati na ovaj problem.

Odobrena je donacija u iznosu od 60.000,00 dinara Kulturno izdavačkom društvu „Jovan Muškatirović“ iz Sente za izdavanje publikacije – knjige o životu i delu Jovana Muškatirovića.

Imenuje se Uređivački odbor „Glasnika“ AK Vojvodine u sledećem sastavu:

Glavni i odgovorni urednik: Aleksandar Todorović, advokat u Kikindi

Članovi:

  • Boško Kaćanski, advokat u Novom Sadu
  • Jovan Skendžić, advokat u Novom Sadu
  • Jelena Tešanović, advokat u Novom Sadu
  • Atila Čokolić, advokat u Osijeku i
  • Milan Karać, advokat u Novom Sadu.