Dusan Belic

Odluke Upravnog odbora 27.12.2019. godine

  1. Ograncima AK Vojvodine u Subotici i Pančevu ponovo se upućuje preporuka da usklade svoja Pravila o radu sa Statutom i usvojenim preporučenim tekstom Pravila o radu ogranaka Advokatske komore Vojvodine.
  2. Osniva se Komisija za ljudska i manjinska prava čiji predsednik je advokat Vladimir Horovic iz Novog Sada.
    Advokatska komora Vojvodine i Komisija za ljudska i manjinska prava pozivaju advokate da se prijave za pro bono zastupanje „uzbunjivača“ u slučajevima u kojima je moguća povreda njihovih ljudskih i manjinskih prava. Nakon prijava biće sačinjena lista advokata koji će pružati ovakvu pravnu pomoć.
  3. Potpisaće se Zaključnica sa firmom „Paragraf lex“ za 1500 licenci za advokate Advokatske komore Vojvodine za 2020. godinu.
  4. Formira se Komisija u sastavu Đorđe Misirkić, Srđan Dobrosavljev i Goran Stanivuković koja će raditi na ostvarivanju zadataka i ciljeva iz tačaka 1 i 2 Preporuka Saveta AK Vojvodine od 16. 12. 2019. godine.
  5. Usvaja se Izveštaj o radu Akademije Advokatske komore Vojvodine za 2019. godinu.
  6. Advokatska komora Vojvodine će se u vezi sa nastalim problemom nepostupanja Službi za katastar nepokretnosti po ugovorima koji su sastavljeni ili solemnizovani na jezicima manjina obratiti ombudsmanima (republičkom, pokrajinskom i na nivou lokalnih samouprava u Vojvodini u kojima oni postoje), direktoru RGZ i resornom ministru.
    Takođe, Upravni odbor AK Vojvodine će usaglasiti svoje aktivnosti sa Upravnim odborom AK Srbije i razmotriti mogućnost da se putem saopštenja obrati javnosti u vezi sa ovim problemom.