Dusan Belic

Odluke Upravnog odbora 27.09.2019. godine

 1. Imenuje se Stojčić Dragana, advokat u Sremskoj Mitrovici, za člana Komisije za praćenje prava zadržanih i pritvorenih lica.
 2. Advokatska komora Vojvodine daje podršku izjavi Advokatske komore Holandije kojom se osuđuju brojna ubistva advokata na Filipinima i traži se dodatna zaštita advokata u ovoj zemlji.
 3. Usvaja se Predlog izmena i dopuna Statuta Advokatske komore Vojvodine koji će biti podnet Skupštini AK Vojvodine u sledećem tekstu:

  I

  Dopunjuje se član 76. stav 1, tačka 34. Statuta Advokatske komore Vojvodine tako što se posle reči „tužioca“ dodaje tekst „i donosi Poslovnik o radu Disciplinskog suda i Disciplinskog tužioca“.

  II

  Dopunjuje se član 81. Statuta Advokatske komore Vojvodine tako što se iza prvog stava dodaje stav 2 koji glasi: „Disciplinski sud ima pečat i štambilje čiji se izgled bliže uređuje Poslovnikom o radu Disciplinskog suda“.

  Dosadašnji stavovi 2, 3 i 4 postaju stavovi 3, 4 i 5.

  III

  Dopunjuje se član 82. Statuta Advokatske komore Vojvodine tako što se iza prvog stava dodaje stav 2 koji glasi: „Disciplinski sud ima Poslovnik o radu koji donosi Upravni odbor.“

  Dosadašnji stavovi 2, 3 i 4. postaju stavovi 3, 4 i 5.

  IV

  Dopunjuje se član 84. Statuta Advokatske komore Vojvodine tako što se dodaju stavovi 4. i 5. koji glase:

  „Disciplinski tužilac ima pečat i štambilje čiji se izgled bliže uređuje Poslovnikom o radu Disciplinskog tužioca“.

  „Disciplinski tužilac ima Poslovnik o radu koji donosi Upravni odbor.“

  V

  U preostalim odredbama Statut Advokatske komore Vojvodine( Službeni list APV 36/2012, 23/2013, 52/2015, 50/2017 i 22/2019) ostaje neizmenjen.

  VI

  Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “ Službenom listu AP Vojvodine”.

 4. Odobrava se zaključenje Ugovora o organizovanju zajedničke službe besplatne pravne pomoći između Grada Pančeva i Advokatske komore Vojvodine – Ogranak Pančevo, broj 1190/19.Ovlašćuje se potpredsednik Advokatske komore Vojvodine Biljana Bjeletić, advokat u Pančevu, za potpisivanje ugovora iz stava 1 ove odluke.
 5. Zabranjuje se prihvatanje odbrane u krivičnim postupcima u svojstvu branilaca po službenoj dužnosti i punomoćnika oštećenih u slučaju da to angažovanje nije učinjeno pozivanjem od strane Kol centra Advokatske komore Srbije.Apelacionom tužiocu u Novom Sadu će se uputiti dopis i tražiti sastanak u vezi sa načinom postavljanja branilaca po službenoj dužnosti, razmatranjem problema koji se pojavljuju u praksi i ujednačavanju postupanja svih tužilaštava koja su u nadležnosti Apelacionog javnog tužilaštva u Novom Sadu.