Dusan Belic

Odluke Upravnog odbora 26.10.2018. godine


Odobreno je zaključivanje ugovora o nastavku rada Službe besplatne pravne pomoći za Opštinu Žitište za 2018. godinu.

Ovlašćena je predsednik Ogranka AKV u Zrenjaninu advokat Vesna Radišić Guteša, da u ime AK Vojvodine potpiše ugovor sa Opštinom Žitište o nastavku rada Službe besplatne pravne pomoći za 2018. godinu.

Odlučeno je da će se ubuduće primerak rešenja o privremenom prestanku prava na bavljenje advokaturom i rešenja o privremenoj zabrani bavljenja advokaturom advokata AK Vojvodine dostavljati Komori Javnih izvršitelja i Javnobeležničkoj komori Srbije.

Usvojen je Predlog Pravilnika o Potpornom fondu Advokatske komore Vojvodine sa izmenama iznetim na samoj sednici Upravnog odbora.

Ovako usvojen Predlog Pravilnik podneće se na usvajanje Skupštini Advokatske komore.

Imenovana je Desnica Petrović Biljana, advokat u Novom Sadu za koordinatora za slučajeve napada na advokate sa teritorije AK Vojvodine sa Stalnim radnim telom za praćenje napada i ugoržavanje advokata pri AK Srbije.

Odlučeno je da će se Arhivu Vojvodine ustupiti na čuvanje sva arhivska građa Advokatske komore Vojvodine shodno važećim propisima o arhivskoj građi.

Nakon ustupanja arhivske građe Arhivu Vojvodine, prostorija u kojoj se do sada nalazila arhiva AK Vojvodine biće ustupljena Ogranku AK Vojvodine u Novom Sadu na korišćenje.

Usvojena su Pravila za dodelu povelja „Glasnika“ AK Vojvodine.

Odlučeno je da su laureati povelje „Glasnika“ AK Vojvodine povodom obeležavanja 90 godina „Glasnika“ AK Vojvodine:

  • Dr Enike Veg, advokat u Novom Sadu
  • Bačić dr Slaven, advokat u Subotici
  • Štamparija “Ofset print” Novi Sad
  • Nedić Jelica, tehnički urednik „Glasnika“ AK Vojvodine
  • Dr Čokolić Atila, advokat u Osijeku
  • Medović Vladimir, vanredni profesor na Pravnom fakultetu za privredu i pravosuđe u Novom Sadu.

Odlučeno je da će se Advokatska komora Vojvodine obratiti Nacionalnom konventu radi uključivanja u rad ovog tela.

Radonjanin Mirela, Vulić Branislav, Mihajlović Jovan, mr Đorđević Dragan i Joža Laslo imenovani su za članove Komisije za polaganje advokatskog ispita sa trogodišnjim mandatom.