Dusan Belic

Odluke Upravnog odbora 01.11.2019. godine

  1. Prihvata se inicijativa za organizovanje novogodišnje proslave u decembru 2019. godine.
    Imenuje se Organizacioni odbor u sastavu: Srđan Popović, Svetlana Sandiki, Sanela Kovačević, Tamara Jovanović i Danijela Zlatanović, svi advokati u Novom Sadu.
    Organizacioni odbor će Upravnom odboru podneti izveštaj o nastalim troškovima.
  2. Stari novogodišnji ukrasi AK Vojvodine pokloniće se Svratištu za decu i mlade u Novom Sadu.
  3. Utvrđuje se da je registrovano poljoprivredno gazdinstvo nespojivo sa obavljanjem advokature.
  4. Usvaja se predložena izmena Pravila o radu Komisije za etiku tako što se u članu 9. stav 3 briše rečenica: “Odbijanje davanja podataka i obaveštenja Komisiji od strane člana AKV predstavlja težu povredu dužnosti advokata propisanu čl. 99 st. 1 tač. 5 Statuta AKV”.
    Izmena Pravila stupa na snagu u roku od 8 dana od dana objavljivanja na oglasnoj tabli AKV.