Dusan Belic

Odluke Upravnog odbora AKV od 28. 05. 2021. godine

 1. Svim ograncima AK Vojvodine uputiće se dopis da povodom obeležavanja 100 godina AK Vojvodine dostave svoje predloge za dodelu priznanja.
 2. ODBIJA SE zahtev preduzeća „Planeta Sport“ d.o.o. Beograd za postavljanje spoljašnje jedinice klima uređaja u pasažu Advokatske komore Vojvodine.
 3. USVAJA SE Godišnji izveštaj o radu biblioteke Advokatske komore Vojvodine.
 4. USVAJA SE Predlog za nastavak saradnje na polju eksterne komunikacije u formi komunikacije kroz digitalne mreže Facebook i Instagram sa agencijom Aspect Communications iz Novog Sada.
 5. NE USVAJA se predlog da Advokatska komora Vojvodine traži povlačenje iz procedure teksta Nacrta Zakona o izmenama i dopunama Zakona o parničnom postupku.
 6. Povodom objavljivanja Nacrta Zakona o izmenama i dopunama Zakona o parničnom postupku, a nakon njegove analize, uočavajući brojna negativna rešenja na štetu, kako ustavnosti, tako i zaštite prava i interesa građana i advokature, Advokatska komora Vojvodine zaključuje da je neprihvatljivo da javna rasprava o ovako sveobuhvatnim izmenama sistemskog Zakona traje kraće od mesec dana, te zahteva da se javna rasprava produži na rok od minimum šest meseci, a radi svestranog sagledavanja svih primedbi na predloženi Nacrt.

  Advokatska komora Vojvodine apeluje da se ovaj zahtev usvoji, a sa svoje strane će u slučaju insistiranja na određenim lošim rešenjima, preduzeti sve dužnosti i mere iz svoje nadležnosti.

 7. Imenuje se Komisija Potpornog fonda Advokatske komore Vojvodine u sastavu:

  Predsednik: Krajnović Nenad, advokat u Novom Sadu
  Zamenik predsednika: Stanić Jelena, advokat u Novom Sadu
  Članovi:

  • Pantić Vladimir, advokat u Novom Sadu
  • Našagaćin Mirjana, advokat u Novom Sadu
  • Novković Vladimir, advokat u Novom Sadu.
 8. Usvaja se predlog Veća predavača Akademije AK Vojvodine i imenuje se Vicković Ramač dr Tanja, advokat u Novom Sadu, za predavača Akademije Advokatske komore Vojvodine, za predmet Građansko pravo.

  Usvaja se predlog Veća predavača Akademije AK Vojvodine i imenuje se Guduraš Suzana iz Novog Sada, za predavača Akademije Advokatske komore Vojvodine, za predmet Upravno pravo.

  Usvaja se predlog Veća predavača Akademije AK Vojvodine i imenuje se Ćetković Predrag, advokat u Novom Sadu, za predavača Akademije Advokatske komore Vojvodine, za predmet Ustavno pravo.

 9. USVAJA SE Pravilnik o bezbednosti informaciono-komunikacionog sistema Advokatske komore Vojvodine.
 10. USVAJA SE ponuda „DDOR Novi Sad“ a.d.o. za osiguranje zaposlenih od posledica nesrećnog slučaja i dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja u svemu prema ponudi.
 11. PRIHVATA SE ponuda „Sberbanke“ a. d. Beograd za oročavanje novčanih sredstava Advokatske komore Vojvodine.
 12. Za člana Uređivačkog odbora stručnog časopisa za pravnu teoriju i praksu „Glasnik Advokatske komore Vojvodine“ bira se Đurđević Tijana, advokat u Novom Sadu.
 13. USVAJA SE Predlog izmena i dopuna Pravila o radu Sekcije „Mladi advokati Vojvodine“.
 14. USVAJA SE Predlog izmena Statuta Advokatske komore Vojvodine.
 15. ODOBRAVA SE donacija u iznosu od 50.000,00 dinara godišnje Udruženju distrofičara Južnobačkog okruga iz Novog Sada.
 16. Advokatska komora Vojvodine daje punu podršku advokaturi Crne Gore u borbi za izuzimanje advokature iz fiskalizacije koja je predviđena Zakonom o uslugama Republike Crne Gore.
 17. Upravni odbor AK Vojvodine u potpunosti prihvata Izveštaj predstavnika AK Srbije u Radnoj grupi za izradu Nacrta Zakona o izmenama i dopunama Zakona o parničnom postupku i istom u potpunosti daje podršku za sve aktivnosti koje je u svom radu u Radnoj grupi preduzeo.