Dusan Belic

Odluke Upravnog odbora AKV od 27. 01. 2021. godine

  1. Ponovo će se uputiti dopis AK Srbije u vezi sa Inicijativom kolegijuma disciplinskih sudija AK Vojvodine za izmenu odredaba Zakona o advokaturi i Statuta AK Srbije, kako bi je uvrstili u dnevni red Upravnog odbora AK Srbije.
  2. Advokatska komora Vojvodine neće predlagati Advokatskoj komori Srbije kandidate za predstavnika advokature u Visokom savetu sudstva i Državnom veću tužilaca, niti će se pridružiti već datim predlozima od strane ostalih advokatskih komora.
  3. Uputiće se dopis Komisiji za propise i pravnu praksu iz oblasti kaznenog prava kojim će se obavestiti o odluci Upravnog odbora da ne odlučuje o Predlogu Pravila o radu ove Komisije, već da Komisija treba da sačini Program svog rada, a da na svoj rad primenjuje odredbe Poslovnika o radu Upravnog odbora.
  4. Imenuje se Avramov Duško, advokat u Zrenjaninu, za vršioca dužnosti sudije Disciplinskog suda Advokatske komore Vojvodine.