Dusan Belic

Odluke Upravnog odbora AKV 28. 02. 2020. godine

1. Upravni odbor zauzeo je sledeći stav:

Obrada podataka ličnosti podrazumeva sistematizaciju podataka više lica i pravljenje određenih celina a sve u cilju iskorišćavanja tih podataka i celina.

Advokati pri pružanju pravne pomoći ne sistematizuju podatke svojih klijenata niti prave određene celine niti te celine i podatke koriste za bilo kakve svrhe.

Advokati prikuljaju podatke za svakog klijenta zasebno, a u cilju pružanja pravne pomoći. Sve podatke koje prikupe moraju čuvati kao advokatsku tajnu i nikome ih ne smeju otkrivati.

Na osnovu rečenog, advokat ne obrađuje podatke ličnosti u smislu zakona o zaštiti podataka ličnosti pa se samim tim odredbe ovog zakona ne odnose na advokate.

Ukoliko advokat suprotno propisima o advokaturi počne da obrađuje podatke svojih klijenata i počne praviti određenu sistematizaciju tih podataka (celine) a sve radi iskorišćavanja tako dobijenih podataka, onda on obrađuje podatke o ličnosti i onda se na njega primenjuju odredbe navedenog zakona, ali tada advokat kriši odredbe kodeksa profesionalne etike advokata i čini težu povredu advokatske dužnosti.

2. Odobrava se izrada dvojezične info karte Advokatske komore Vojvodine.

3. Usvaja se Izveštaj sa 27-og svetskog Foruma o centrima za medijaciju, održanog od 17. do 18. januara 2020. godine u Milanu.