Dusan Belic

Odluke redovne Skupštine AK Vojvodine 11. 05. 2019.

U Novom Sadu, u prostorijama Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu, 11. 05. 2019. godine je održana redovna Skupština Advokatske komore Vojvodine kojoj je prisustvovalo 66 delegata, sa sledećim dnevnim redom:

 1. Usvajanje dnevnog reda
 2. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice održane 21. 04. 2018. godine (zapisnik u prilogu)
 3. Razrešenje delegata AKV u Skupštini AK Srbije (8 delegata)
 4. Izbor delegata AK Vojvodine za Skupštinu AK Srbije na upražnjena mesta (8 delegata)
 5. Izmene i dopune Statuta AK Vojvodine (materijal u prilogu)
 6. Izveštaj o radu Upravnog odbora Advokatske komore Vojvodine (materijal u prilogu)
 7. Izveštaj o radu disciplinskog tužioca Advokatske komore Vojvodine
 8. Izveštaj o radu predsednika disciplinskog suda Advokatske komore Vojvodine
 9. Izveštaj predsednika Nadzornog odbora Advokatske komore Vojvodine
 10. Usvajanje bilansa stanja i uspeha za 2018. godinu (materijal u prilogu)
 11. Usvajanje finansijskog plana za 2019. godinu (materijal u prilogu)
 12. Usvajanje Pravilnika o Potpornom fondu AK Vojvodine (materijal u prilogu)

Skupštinom je rukovodio predsednik Skupštine Advokatske komore Vojvodine g. Đorđe Misirkić, advokat u Rumi.

Skupština je donela sledeće odluke:

 • Skupština je usvojila zapisnik sa prethodne sednice Skupštine održane 21. 04. 2018. godine.
 • Skupština je razrešila osam predstavnika Advokatske komore Vojvodine u Skupštini Advokatske komore Srbije.
 • Skupština je izabrala osam predstavnika Advokatske komore Vojvodine u Skupštini Advokatske komore Srbije i to: Arsenijević Boška, advokata u Novom Sadu; Momčilović Sinišu, advokata u Bečeju; Kulidžan Milicu, advokata u Kikindi; Desnica-Petrović Biljanu, advokata u Novom Sadu; Trbuk Zorana, advokata u Novom Sadu; Ristić Dragoslava, advokata u Novom Sadu; Gligorić Srđana, advokata u Bečeju; i Kerac Mirka, advokata u Novom Sadu.
 • Skupština je usvojila Izmene i dopune Statuta Advokatske komore Vojvodine kojima se brišu članovi 99. i 100. Statuta Advokatske komore Vojvodine.
 • Skupština je usvojila Izveštaj o radu Upravnog odbora AK Vojvodine.
 • Skupština je usvojila Izveštaj o radu disciplinskog tužioca AK Vojvodine.
 • Skupština je usvojila Izveštaj o radu predsednika Disciplinskog suda AK Vojvodine.
 • Skupština je usvojila Izveštaj o radu predsednika Nadzornog odbora AK Vojvodine.
 • Skupština je usvojila bilans stanja i uspeha za 2018. godinu.
 • Skupština je usvojila finansijski plan za 2019. godinu.
 • Skupština je usvojila (sa izmenama na samoj Skupštini) Pravilnik o Potpornom fondu AK Vojvodine.

Advokatska komora Vojvodine