admin

Odluka Upravnog odbora AKC o protestu

Poštovane kolege,

Upravni odbor Advokatske komore Srbije je 01.08.2018. doneo odluku o nastavku obustave rada advokata u periodu od 02. do 04.08.2018. koju vam dostavljamo u prilogu.

Molimo Vas da advokate članove komore obavestite o nastavku obustave rada.

Sa kolegijalnim poštovanjem
Viktor Gostiljac, advokat
Predsednik Advokatske komore Srbije

Odluka Upravnog odbora o protestu zbog ubistva Miše Ognjanovića za period 02.08.-04.08.2018