admin

ODLUKA ADVOKATSKE KOMORE SRBIJE O POTPUNOJ OBUSTAVI RADA ADVOKATA

UPRAVNOM ODBORU ADVOKATSKE KOMORE SRBIJE

 

PREDSEDNICIMA ADVOKATSKIH KOMORA U SASTAVU ADVOKATSKE KOMORE SRBIJE
ADVOKATSKIM KOMORAMA U SASTAVU ADVOKATSKE KOMORE SRBIJE

Poštovane kolege

U prilogu Vam dostavljamo Odluku Skupštine Advokatske komore Srbije od 22.06.2014. o organizovanju i sprovođenju trodnevnog protesta upozorenja sa obustavom rada od 25.06. do 27.06.2014. sa Uputstvom i preporukom za postupanje advokata tokom protesta upozorenja i tekstom javnog saopštenja za sredstva javnog informisanja u Srbiji.

Na adrese svih sudova, tužilaštava i ministarstava u Republici Srbiji upućeno je obaveštenje sa odlukom o organizovanju protesta.

S kolegijalnim poštovanjem

Advokatska komora Srbije
Bar Association of Serbia
Dečanska 13/1 sprat, Beograd
tel +381 11 3239-072
fax +381 11 3232-203
e-mail:a.k.srbije@gmail.com i komora@sbb.rs

DOKUMENTI (kliknite za preuzimanje):