admin

Obuka “Zastupanje pred Evropskim sudom za ljudska prava: zaštita prava na pravično suđenje”

Akademija Advokatske komore Vojvodine poziva vas na obuku na temu “Zastupanje pred Evropskim sudom za ljudska prava: zaštita prava na pravično suđenje”, koji će se održati u četvrtak, 9. novembra 2017. godine, sa početkom u 16 časova.

Obuku organizujemo u saradnji sa Akademijom Advokatske komore Srbije i Misijom OEBS u Srbiji, a cilj je da se učesnici upoznaju sa pravilima postupka pred Evropskim sudom za ljudska prava i načinima za zaštitu jednog od fundamentalnih prava garantovanih Evropskom konvencijom za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda – prava na pravično suđenje, pri čemu će naglasak biti na zaštiti ovog prava u krivičnim stvarima. Uz ovo, biće reči i o tome kako koristiti bazu podataka Evropskog suda za ljudska prava i gde je moguće pronaći literaturu korisnu za zastupanje pred ovim sudom.

Predavači će biti:

  • Jugoslav Tintor, advokat u Beogradu i predsednik Advokatske komore Beograda;
  • Aleksandar Popović, advokat u Beogradu;Žarko Marković, pravni savetnik u Misiji OEBS u Srbiji.

Molimo Vas da dolazak prijavite do 01. novembra 2017. godine, na e-mail Akademije Advokatske komore Vojvodine akv.akademija@gmail.com.

Broj učesnika je ograničen na minimalno 15 i maksimalno 25 učesnika. Prijave će se primati po redosledu prijavljivanja do maksimalnog broja od 25 učesnika.

Program i satnica obuke nalazi se u prilogu.

Obuka: ZASTUPANJE PRED EVROPSKIM SUDOM ZA LJUDSKA PRAVA: ZAŠTITA PRAVA NA PRAVIČNO SUĐENJE

četvrtak, 9. novembar 2017.
Novi Sad, Advokatska komora Vojvodine (Zmaj Jovina 20/I)

Program

  • 16:00-16:15 Uvodne reči
  • 16:15-17:15 Zaštita prava na pravično suđenje (I deo) – Jugoslav Tintor, advokat u Beogradu i predsednik Advokatske komore Beograda, i Aleksandar Popović, advokat u Beogradu
  • 17:15-17:35 Pauza
  • 17:35-18:35 Zaštita prava na pravično suđenje (II deo) – Jugoslav Tintor i Aleksandar Popović
  • 18:35-18:55 Pauza
  • 18:55-19:40 Postupak pred Evropskim sudom za ljudska prava: podnošenje predstavke i pravila o prihvatljivosti predstavke – Žarko Marković, pravni savetnik u Misiji OEBS u Srbiji
  • 19:40-20:30 Koktel