admin

Obuka “Zastupanje pred Evropskim sudom za ljudska prava: zaštita prava na pravično suđenje” u Subotici

Akademija Advokatske komore Vojvodine vas obaveštava i poziva da se prijavite radi učešća na obuci: Rodna ravnopravnost i uloga advokature.

Cilj obuke je upoznavanje sa osnovnim pravnim aktima antidiskriminacionog zakonodavstva, kao i problemima koji se u praksi stvaraju prilikom njihove primene. Od predavača-eksperata iz ove oblasti, stiču se neophodna praktična znanja iz oblasti zaštite od diskriminacije uopšte i zaštite od rodno zasnovane diskriminacije, te uloge koju advokati imaju u postupku te zaštite, kao i znanja iz oblasti rodne ravnopravnosti, uključujući i praksu Evropskog suda za ljudska prava, Poverenika za ravnopravnost i Pokrajinskog ombudsmana – zaštitnika građana.

Obuka će biti održana: 01-02. juna (petak i subota) 2018. godine u Novom Sadu, u prostorijama Advokatske komore Vojvodine, u Novom Sadu, ul. Zmaj Jovina br.20/I.

Predavači:

  • Prof. dr Nevena Petrušić, Pravnog fakulteta, Univerziteta u Beogradu,
  • Prof. dr Marijana Pajvančić, Pravnog fakulteta, Univerziteta u Novom Sadu, u penziji,
  • Ljubinka Krkljuš, advokat u Novom Sadu,
  • Mirela Radonjanin, advokat u Novom Sadu,
  • Danica Todorov, bivša zamenica za ravnopravnost polova Pokrajinskog zaštitnika građana

Broj učesnika: 10-14, prioritet po redosledu prijavljivanja.

Rok za prijavljivanje: do 18. maja 2018. godine, na e-mail Akademije Advokatske komore Vojvodine, akv.akademija@gmail.com uz obavezno navođenje matičnog broja iz advokatske/pripravničke legitimacije.

U prilogu se nalazi program i satnica sa rasporedom aktivnosti obuke.