admin

Obuka “Zastupanje pred Evropskim sudom za ljudska prava: pravo na slobodu i bezbednost ličnosti i zabrana zlostavljanja” u Pančevu

Advokatska komora Vojvodine, Akademija Advokatske komore Srbije i Misija OEBS u Srbiji pozivaju vas na obuku na temu  “Zastupanje pred Evropskim sudom za ljudska prava: pravo na slobodu i bezbednost ličnosti i zabrana zlostavljanja”, koja će se održati 28. maja 2018. godine, u ponedeljak, sa početkom u 16 časova, u Pančevu, u prostorijama Ogranka Pančevo, ul. Zmaj Jovina 5a.

Cilj obuke je da se učesnici upoznaju sa pravilima postupka pred Evropskim sudom za ljudska prava i načinima za zaštitu fundamentalnih prava garantovanih Evropskom konvencijom za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda: prava na slobodu i bezbednost ličnosti i zabrane mučenja i drugih oblika zlostavljanja, pri čemu će naglasak biti na zaštiti ovih prava u kontekstu krivičnog postupka i rada policije. Uz ovo, biće reči i o tome kako koristiti bazu podataka Evropskog suda za ljudska prava i gde je moguće pronaći literaturu korisnu za zastupanje pred ovim sudom.

Predavači:

  • Veljko Delibašić, advokat u Beogradu i potpredsednik Advokatske komore Beograda;
  • Vladimir Beljanski, advokat u Novom Sadu i predsednik Advokatske komore Vojvodine;
  • Žarko Marković, pravni savetnik u Misiji OEBS u Srbiji.

Molimo Vas da svoje učešće prijavite najkasnije do 14. maja 2018. godine, na e-mail Akademije Advokatske komore Vojvodine akv.akademija@gmail.com, uz obavezno navođenje matičnog broja iz advokatske/pripravničke legitimacije.

Broj učesnika je ograničen na minimalno 15 i maksimalno 25 učesnika.

Prijave će se primati po redosledu prijavljivanja do maksimalnog broja od 25 učesnika.

Program i satnica obuke nalazi se u prilogu.