Dusan Belic

Obuka “Unakrsno ispitivanje u krivičnom postupku” 24. aprila 2019. godine (sreda) u 18,00 časova, Novi Sad

Akademija Advokatske komore Vojvodine organizuje obuku o

UNAKRSNOM ISPITIVANJU U KRIVIČNOM POSTUPKU

Cilj obuke je sticanje praktičnih znanja i veština potrebnih za efikasnu primenu ovog instituta u praksi

Obuka će biti održana 24. aprila 2019. godine (sreda) u trajanju od 2 časa od 18 do 20 sati, u prostorijama Advokatske komore Vojvodine, u Novom Sadu, ul.Zmaj Jovina br.20/I.

Obuku će sprovesti Jelena Nikolić, advokat u Novom Sadu sa grupom od najviše 50 polaznika.