Dusan Belic

Обука за адвокате на тему “Слобода изражавања и слобода медија”

Поштовани,

YUFREX пројекат Савета Ервропе организује обуку за адвокате на тему “Слобода изражавања и слобода медија”. Обука је предвиђена за 25 учесника и одржаће се 13. и 14. маја 2022. године.

Могуће локације за одржавање обуке су: Златибор, Копаоник и Врњачка Бања (организатор ће накнадно обавестити о месту одржавања и доставити програм обуке).

Смештај и превоз учесника организује и обезбеђује Савет Европе.

Предавачи: адвокати Владимир Маринков, Јасмина Микић и Светлана Струнић и страни експерт YУФРЕX пројекта Мирјана Поповић.

Пријаве доставити до 26.04.2022. године на маил адресу Адвокатске коморе Србије: a.k.srbije@gmail.com