Dusan Belic

Poziv na obuku advokatskih pripravnika za pravosudni ispit (14.10.2022-19.11.2022)

Na osnovu člana 137. i člana 138. tačka 1. Statuta Advokatske komore Vojvodine, Akademija Advokatske komore Vojvodine (u daljem tekstu: Akademija) objavljuje:

POZIV ZA UPIS NA OBUKU ADVOKATSKIH PRIPRAVNIKA ZA PRAVOSUDNI ISPIT

U Planu rada Akademije za 2022. godinu je održavanje obuka za pravosudni ispit advokatskih pripravnika upisanih u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine.

Nastavu će držati predavači Akademije prema programu utvrđenom Zakonom o pravosudnom ispitu i Pravilnikom o programu pravosudnog ispita, kao i u skladu sa rasporedom časova koje je utvrdilo Veće predavača Akademije.

Obuka će početi 14. oktobra 2022. i trajaće do 19. novembra 2022.godine.

Obuka će biti održana ukoliko se prijavi najmanje 15 polaznika, a maksimalan broj učesnika u grupi je ograničen na 20 polaznika.

Prijave će se zaprimati, a isto tako i prihvatati, po redosledu zaprimanja, i to do gore navedenog maksimalnog broja polaznika.

Rok za prijavu kandidata je do 30.09.2022.godine.

Kandidati se prijavljuju putem email-a Advokatske komore Vojvodine akv.akademija@gmail.com uz obavezno navođenje broja legitimacije advokatskog pripravnika.