admin

OBAVEŠTENJE

Poštovane koleginice i kolege, izveštavamo Vas o odlukama Upravnog odbora Advokatske komore Vojvodine:

Stupanjem na snagu člana 37. Zakona o advokaturi (“Sl. glasnik RS br. 31/2011 i 24/2012”) advokati su u obavezi ili advokatske komore, da zaključe ugovor o obaveznom osiguranju od profesionalne odgovornosti.

AK Vojvodine je pre zaključenja ugovora o obaveznom osiguranju advokata od profesionalne odgovornosti prikupila ponude nekoliko osiguravajućih društava. Upravni odbor je od prikupljenih ponuda prihvatio kao najpovoljniju ponudu “DDOR Novi Sad” ADO, Novi Sad.

Dana 15. 05. 2012. godine zaključen je ugovor o kolektivnom osiguranju svih advokata Advokatske komore Vojvodine.

Na osnovu zaključenog ugovora sačinjena je polisa osiguranja od profesionalne odgovornosti advokata.

AK Vojvodine je, u skladu sa odlukom Upravnog odbora, izvršila plaćanje godišnje premije za sve advokate u Vojvodini u iznosu od 14.042.917,00 dinara.

Polisa sa osiguranom sumom i drugim detaljima osiguranja nalazi se u prilogu. Polisa je stupila na snagu 17. 05. 2012. godine, sa trajanjem od jedne godine.

Upravni odbor je na svojoj sednici 25. 05. 2012. godine doneo odluku kojom je odredio visinu mesečne članarine u iznosu od 2.500,00 dinara.

Navedena odluka je donešena iz razloga što se članarina nije menjala skoro dve godine, visina članarine se nije usklađivala sa inflacijom i uvećanjem advokatske Tarife.

Nadalje, Advokatska komora Vojvodine je za sve advokate uplatila premiju osiguranja o obaveznom osiguranju advokata od profesionalne odgovornosti za godinu dana unapred, kako advokati ne bi zaključivali posebne ugovore o osiguranju i plaćali obaveze osiguravajućem društvu.

U visini članarine obračunata je mesečna premija osiguranja, te je to osnovni razlog za povećanje visine članarine, s tim što je Komora preuzela obavezu da snosi sve kursne razlike i one se neće prenositi na advokate-članove Advokatske komore Vojvodine.

Detalji o osiguranju su dostupni iz ovog fajla. (PDF)

Advokatska komora Vojvodine