admin

OBAVEŠTENJE

Pravosudna akademija iz Beograda organizuje

20. marta 2010. godine (subota)
sa početkom u 10,00 časova

SEMINAR

za specijalističku obuku 1. i 2. ciklusa u postupcima kada je maloletnik učinilac ili oštećeni u krivičnom delu

u prostorijama Advokatske komore Vojvodine, Novi Sad, Zmaj Jovina 20/1