admin

Novine u zakonodavstvu

Decembar 2016:
Izmene Zakona o visokom obrazovanju
Zakon o sprečavanju nasilja u porodici


Izmene Krivičnog zakonika
Izmene u krivičnom zakonodavstvu decembar 2016. – Kratak pregled
Izmene Zakona o oduzimanju imovine proistekle iz krivičnog dela
Izmene Zakona o porezu na dodatu vrednost
Zakon o proceniteljima
Zakon o transportu opasne robe
Zakon o stanovanju i održavanju zgrada
Zakon o upravljanju aerodromima
Izmene Zakona o vodama
Izmene Zakona o tržištu kapitala
IZmene Zakona o preuzimanju akcionarskih društava
Izmene Zakona o javno-privatnom partnerstvu i koncesijama
Izmene Zakona o podsticajima
Izmene Zakona o poljoprivredi
Izmene Zakona o komunalnim delatnostima
Izmene Zakona o poreskom postupku i administraciji
Napomena: Poslednje promene Zakona o javnoj svojini, Zakona o javnim medijskim servisima, Zakona o sistemu plata zaposlenim u javnom sektoru, te Zakona o uređenju sudova su samo prolongirane za još godinu dana.