Uroš Pajić

“Nepostojeći ugovori u pravnoj teoriji i sudskoj praksi”, 12. april (sreda) 2023. godine u 19 časova u Novom Sadu

Akademija Advokatske komore Vojvodine organizovala je tribinu s temom “Nepostojeći ugovori u pravnoj teoriji i sudskoj praksi”

Cilj tribine je upoznavanje članstva AKV i stručne javnosti sa nepostojećim ugovorima kroz pravnu teoriju i aktuelnu sudsku praksu

Tribina će biti održana:

12. april (sreda) 2023. godine u 19 časova

u prostorijama Advokatske komore Vojvodine,
u Novom Sadu, ul. Zmaj Jovina br.20/I

O temi će govoriti uvodničari:

Jasmina Divnić, sudija Apelacionog suda u Novom Sadu
Prof. dr Katarina Ivančević
Eva Vukašinović, advokat u Novom Sadu

 

Moderator:
dr Tanja Vicković Ramač, advokat u Novom Sadu