admin

Nacrt Pravila o radu Odbora advokatskih pripravnika

Poštovane kolege,

Ovim putem upoznajemo vas sa Nacrtom Pravila o radu Odbora advokatskih pripravnika, koji bi trebalo da počne sa radom u septembru ili oktobru mesecu 2017. godine u AKV.

Pozivamo vas da pošaljete sve sugestije na navedeni Nacrt, kao i predloge u pogledu delatnosti Odbora advokatskih pripravnika, putem elektronske pošte na adresu: aleksandarbudovalcev@gmail.com

Molimo vas da pogledate i detaljnije obaveštenje koje je u prilogu ove vesti.

https://akv.org.rs/wp-content/uploads/2017/07/Obaveštenje-adv.-pripravnici.pdf

https://akv.org.rs/wp-content/uploads/2017/07/Pravila-o-radu-Odbora-advokatskih-pripravnika.docx