admin

НАЧИН УТВРЂИВАЊА ПАУШАЛНОГ АКОНТАЦИОНОГ ПОРЕЗА НА ДОХОДАК АДВОКАТА

У смислу Закона о порезу на доходак грађана и уредбе о ближим условима, критеријумима и елементима за паушално опорезивање обвезника пореза на приходе од самосталне делатности.

Кликните овде за преузимање фајла.